Platforma SEE. Sharing Experience Europe Policy Innovation Design


Platforma SEE jest kontynuacją projektu "SEE Sharing Experience Europe: Policy innovation design" zainicjowanego przez Design Wales w 2005 roku. Komisja Europejska zdecydowała o jego kontynuacji, by zapewnić wsparcie podmiotom dążącym do opracowania strategii innowacji i integracji dizajnu z polityką innowacji.  

Jedną z inicjatyw Zamku Cieszyn był Manifest Designu, którego celem było lepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje dizajn dla poprawy jakości życia i pobudzania wzrostu gospodarczego. Powstał jako głos wzywający do stworzenia Polskiej Polityki Innowacyjności poprzez dizajn, bazującej na: konkurencyjnych produktach i usługach, innowacyjnym sektorze publicznym, badaniach w dizajnie, edukacji i kompetencjach w zakresie dizjanu, społecznej innowacji poprzez dizajn i spójnej promocji dizajnu.  

okres realizacji: marzec 2012 – marzec 2015 
źródła finansowania: Komisja Europejska w ramach "Plan of the European Design Innovation Initiative"
budżet: 1 145 867,23 euro, Zamek Cieszyn: 47 731,00 euro 
partnerzy projektu: Design Wales / Cardiff Metropolitan University (Wielka Brytania) – lider, Design Flanders (Belgia), Regional Development Agency of South Bohemia (Czechy), Danish Design Centre (Dania), Estonian Design Centre (Estonia), Aalto University School of Art and Design (Finlandia), Jyväskylä University of Applied Science (Finlandia), Business and Cultural Development Centre / KEPA (Grecja), Border, Midland and Western Regional Assembly (Irlandia), Design Council (Wielka Brytania) 


Potrzebujesz dodatkowych informacji?
 
Anna Pilch
apilch@zamekcieszyn.pl