Platforma SEE. Sharing Experience Europe Policy Innovation Design

Projekt ułatwiający współpracę przedsiębiorców i naukowców w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych.


SEE jest siecią europejskich partnerów, dzielących się wiedzą i doświadczeniem, jak wykorzystywać dizajn w regionalnych i narodowych  strategiach, by pobudzać innowacyjność, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Celem projektu jest gromadzenie wiedzy, wymiana doświadczeń, inicjowanie dyskusji, rozwijanie nowego myślenia oraz budowanie porozumienia i wiarygodności tak, aby mieć wpływ na kształtowanie strategii na regionalnym i narodowym szczeblu. 

okres realizacji: 2008 – 2011
źródła finansowania: INTERREG IV C 017R1
budżet: 1 577 024,41 euro
partnerzy projektu: Design Wales (Wielka Brytania) – lider, Design Flanders (Belgia), Danish Design Centre (Dania), Eesti Disainikeskus (Estonia), Designium / University of Art and Design Helsinki TAIK (Finlandia), ARDI Rhone – Alps Design Centre Alps (Francja), Centre for Design Innovation (Irlandia), CSM – Experimental Centre for Furniture and Furnishing (Włochy), BIO /Architecture Museum of Ljubljana (Słowenia), Barcelona Design Centre (Hiszpania)