Otwieramy Szkołę Rzemiosł Cieszyn!
 
Szkoła Rzemiosł to nasza odpowiedź na niektóre z wyzwań dynamicznie zmieniającego się świata, jakie od dawna obserwujemy. Masowa produkcja, kurczenie się zasobów, zanik lokalnej wspólnotowości, zapominanie tradycji i umiejętności rzemieślniczych to niektóre  z nich. Chcemy inspirować do działania i zachęcać do odkrywania potencjału rzemiosła, szerzyć wiedzę o związanych z nim wartościach, dać możliwość rozwijania i odkrywania własnych umiejętności. 
 
Dlatego rozpoczynamy pilotażowy rok działania Szkoły Rzemiosł Cieszyn. Będzie można nauczyć się nie tylko tradycyjnych technik rzemieślniczych, ale także pozyskać wiedzę jak wprowadzać produkty rzemieślnicze na rynek. 
Współpracujemy z rzemieślnikami i mistrzami z terenu Śląska Cieszyńskiego i oferujemy naukę sześciu wybranych rzemiosł: 
 
  • plecionkarstwo
  • koronczarstwo koniakowskie
  • snycerstwo
  • rusznikarstwo
  • obróbka wełny
  • introligatorstwo 
 
Dodatkowo Szkoła oferuje zajęcia w ramach tzw. modułu biznesowego, w ramach którego odbędą się zajęcia dotyczące m.in. wdrażania na rynek, modeli biznesowych, brandingu, finansowania działalności gospodarczej, sprzedaży, marketingu – wszystko w kontekście produktów rzemieślniczych. 
 
Oferta Szkoły skierowana jest zarówno do osób, które nie mają żadnego doświadczenia w rzemiośle, jak i do tych, które posiadają już doświadczenie w pracy z materiałem. 
 
Uczestnictwo w Szkole w roku pilotażowym jest bezpłatne!
 
Nauka potrwa 10 miesięcy.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w Zamku Cieszyn oraz w pracowniach rzemieślników, w weekendy zgodnie z poniższym harmonogramem zjazdów oraz częściowo zdalnie (dotyczy modelu biznesowego) w godzinach popołudniowych według później ustalonego planu. 
 
HARMONOGRAM ZJAZDÓW: 
03.03.2023 r. (piątek) Inauguracja Szkoły Rzemiosł Cieszyn
04.03 - 05.03.
25.03 - 26.03.
15.04 - 16.04.
06.05 - 07.05.
27.05 - 28.05.
17.06 - 18.06.
08.07 - 09.07.
29.07 - 30.07.
19.08 - 20.08.
09.09 - 10.09.
23.09 - 24.09.
07.10 - 08.10.
28.10 - 29.10.
18.11 - 19.11.
09.12 - 10.12.
10.12.2023 r.   Zakończenie pilotażowego roku Szkoły Rzemiosł Cieszyn          
(zajęcia praktyczne będą się odbywały  godz. 9.00-15.00, w soboty w godz. 17.00-20.00 dodatkowe zajęcia online)
 
REKRUTACJA
Rekrutacja trwa od 17.01.2023 do 31.01.2023.
KROK 1 - Zgłoszenie kandydatury przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (link)
KROK 2 - Rozmowa komisji kwalifikacyjnej Zamku Cieszyn z wybranymi kandydatami
KROK 3 - Zakwalifikowanie i podpisanie umowy 
 
Szczegółowe informacje w siedzibie Zamku Cieszyn, pod nr telefonu: +48 570 719 710 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00) lub mailowo: info@szkolarzemiosl.cieszyn.pl
 
Przedsięwzięcie "Szkoła Rzemiosł Cieszyn" jest realizowane w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny".Więcej informacji na temat projektu: https://www.cieszyn.pl/.../pages/381,program-rozwoj-lokalny