Obligacje komunalne
- Obligacje komunalne to niezwykle prosty i elastyczny instrument finansowy. Jego uruchomienie jest niemal tak łatwe jak zaciągnięcie kredytu na samochód – przekonywał Henryk Poławski z Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO Bank Polski, gość spotkania zorganizowanego wspólnie przez Klub Przedsiębiorcy oraz cieszyński oddział PKO Banku Polskiego. Spotkanie w Zamku Cieszyn nosiło tytuł: "Korzyści wynikające z zastosowania obligacji komunalnych w jednostkach samorządu terytorialnego"
Pierwsza edycja obligacji komunalnych miała miejsce w 1996 roku. Wówczas zawarto w sumie 10 tego typu umów na łączną kwotę 130 mln zł. Znaczący wzrost zainteresowania tą formą pozyskiwania kapitału zanotowano w pierwszych latach XXI wieku. W 2011 zawarto 266 umów o wartości 4 mld 661 mln zł. Od dziesięciu lat PKO Bank Polski ma około 35% udział w rynku obligacji, co czyni go liderem. - To instrument przeznaczony nie tylko dla dużych samorządów i do finansowania ogromnych inwestycji. Naszymi klientami są coraz częściej małe gminy - mówił ekspert. Przekonywał, że samorządy mogą liczyć na pomoc banku w przygotowaniu całej procedury towarzyszącej emisji obligacji. - Ich zaletą jest także długi okres karencji spłaty, która może wynosić nawet 20 lat. Poza tym samorządy mogą same decydować kiedy chcą wyemitować kolejną serię - wyjaśniał Henryk Poławski. Przyznał też, że obligacje bywają traktowane jak dodatkowa forma promocji, szczególnie, gdy dana gmina decyduje się na wprowadzenie ich na giełdę. Ostatnio coraz częściej samorządy wykorzystują obligacje do restrukturyzacji długu. Uczestnicy spotkania - przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy - mieli okazję zapytać nie tylko o sposoby i harmonogram emisji obligacji, koszty jakie ponoszą emitenci, ale i kilka innych kwestii związanych z tematem.