Mobilny Punkt Informacyjny

Mobilny Punkt Informacyjny zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 


Zamek Cieszyn oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego w Cieszynie, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych 26 października 2017 w godz. 9.00–13.00 w Zamku Cieszyn.  

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.


Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, pok. 110
tel. 33 49 60 201 i 33 47 50 135
lpibielsko@bcp.org.pl
 

 


Mobilny Punkt Informacyjny 
26.10.2017, godz. 9.00-13.00
Oranżeria Zamku Cieszyn