Letnia Akademia Biznesu 2014
Pierwsze spotkanie z cyklu: "Letnia Akademia Biznesu" będzie poświęcone aspektom podatkowym i prawnym związanym z ochroną własności intelektualnej. 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w spotkaniu  pt. "Ochrona własności intelektualnej (aspekty prawne i podatkowe)", które odbędzie się 10.07.2014 r. w  Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Jordana 18, w godz. 12.00–15.45.  Spotkanie organizowane jest w ramach Letniej Akademii Biznesu’2014.

Zaproszenie jest kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców już działających na rynku, ale również do osób, które rozpoczęły niedawno lub planują rozpocząć działalność gospodarczą. Ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, to zagadnienie bardzo istotne dla przedsiębiorców.  

Spotkanie będzie poświęcone tematom dotyczącym własności intelektualnej, szczególnie istotnym dla konkurencyjności przedsiębiorstwa: rozróżnienie rozwiązań  chronionych  prawami wyłącznymi,

  • procedury  uzyskiwania  praw wyłącznych,
  • przykłady dobrych praktyk w wykorzystaniu własności intelektualnej w polskich MŚP,
  • zabezpieczenie i ochrona rozwiązań  na terytorium UE,
  • kwestie podatkowe własności intelektualnej.

Spotkanie poprowadzi Justyna Duda – Rzecznik Patentowy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Letnia Akademia Biznesu 2014 -  cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach organizowanych w najbliższych miesiącach przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Enterprise Europe Network. Spotkania dotyczyć będą różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Jak w poprzednich edycjach, spotkania będą mieć charakter roboczy, a "wartością dodaną"będzie możliwość wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami   i prowadzącymi. Liczymy również na Państwa  pomysły i sugestie co do tematów następnych spotkań. Jak pokazują doświadczenia poprzednich letnich spotkań, lato to  naprawdę dobry okres na poszerzenie i aktualizowanie swojej wiedzy.  Więcej informacji: www.enterprise.garr.pl  

Harmonogram spotkań:
10.07.2014
Ochrona własności intelektualnej (aspekty prawne i podatkowe)
17.07.2014
Oznaczenie CE, Dyrektywy Nowego Podejścia
24.07.2014
Europejskie   systemy   oceny   zgodności wyrobów   budowlanych   (dyrektywa budowlana)
31.07.2014
Pomoc publiczna (zaktualizowane regulacje  na lata 2014-2020)
07.08.2014
14-20: co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien o nowej perspektywie finansowej UE
21.08.2014
Planowanie finansowe w MŚP (z uwzględnieniem zmian kursów walut)
28.08.2014
VAT w transakcjach międzynarodowych


Letnia Akademia Bizensu 
Spotkanie I:
Ochrona własności intelektualnej
(aspekty prawne i podatkowe) 
10.07.2014, godz. 12.00–15.45 
Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice, ul. Jordana 18, sala 403/5
Info: www.enterprise.garr.pl