Konsultacje dla przedsiębiorców
Bielskie Centrum Przedsiębiorczosci zaprasza do Zamku na bezpłatne konsultacje.

Termin: do ustalenia telefonicznego

Miejsce: Oranżeria Zamku Cieszyn

Zapisy: Dział Przedsiębiorczosci Zamku Cieszyn, tel. 33 851 08 21 w. 22

Konsultanci udzielają informacji na temat:


  • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego,
  • możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów w okresie programowania 2007-2013,
  • możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych,
  • innych istotnych dla rozwoju firmy informacji, np. danych teleadresowych instytucji zrzeszających przedsiębiorstwa określonej branży.