konferencja: Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna