Kojarzenie w biznesie
Jak sprawnie poruszać się w gąszczu zmieniających się przepisów? Jak nadążać za coraz mocniej wkraczającymi w codzienne życie nowinkami technologicznymi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przynoszą spotkania Klubu Przedsiębiorcy. Tak też było i tym razem. 


Podczas wrześniowego spotkania mowa była o nowych zasadach dotyczących rejestracji działalności gospodarczej. Opowiedziała, a właściwie przypomniała o nich Zofia Gruszczyk, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Od 1 lipca tego roku osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą rejestrują ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługując się formularzem CEIDG-1. Mogą to uczynić zarówno poprzez urząd miasta czy gminy, jak też samodzielnie za pośrednictwem internetu, pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dane przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność, zostaną przeniesione z gminnych ewidencji do systemu teleinformatycznego CEIDG do 31 grudnia 2011.  Dlatego też kierownik referatu Działalności Gospodarczej zachęcała przedsiębiorców do sprawdzenia i - w razie potrzeby – zaktualizowania swoich wpisów w ewidencjach, aby stan wpisu był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.
Uczestnicy spotkanie poznali także informacje na temat I Transgranicznego Forum Gospodarczego, którego pomysłodawczynią Anna Kańska-Górniak, główny specjalista ds. przedsiębiorczości w Zamku Cieszyn. Forum zaplanowano na 1 grudnia, a biorące w nim udział osoby spotkają się w KaSS Střelnice.
A ponieważ wrześniowy Klub Przedsiębiorcy zorganizowano pod hasłem "Metody kojarzenia w biznesie", skupiono się również na networkingu. Mowa o procesie wymiany informacji, wzajemnego poparcia i możliwości, dzięki budowaniu sieci kontaktów biznesowych. Lokalni przedsiębiorcy mieli kolejną okazję by dowiedzieć się więcej na temat specyfiki działalności pozostałych klubowiczów i ewentualnej możliwości współpracy. Wrześniowe spotkanie rozpoczęło się w nietypowy sposób – od zwiedzenia wystawy "Dizajn Stela", prezentującej dokonania projektantów i firm ze Śląska Cieszyńskiego.