Kierunek przedsiębiorczość
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to prawdziwe wyzwanie.
Przekonało się o tym 30 uczestników warsztatów, mających miejsce w Zamku Cieszyn w dniach 24-25 maja.
Szkolenie, realizowane w ramach cyklu "ABC Przedsiębiorczości", zaadresowano do osób, planujących założyć własną firmę. Miało ono na celu przybliżenie zagadnień związanych z rejestracją działalności gospodarczej i przygotowaniem do jej prowadzenia, a także w jaki sposób pozyskać środki finansowe na start.
Uczestnicy skorzystali z możliwości indywidualnych konsultacji ze wszystkimi prelegentami oraz przedstawicielką Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Obecni na spotkaniu młodzi przedsiębiorcy podzielili się swoimi doświadczeniami nt. zakładania i zarządzania firmą w pierwszym okresie jej istnienia. Zrelacjonowali swoją drogę od pomysłu do realizacji, a także odpowiedzieli na pytania:
Co ich zainspirowało do założenia firmy?
Jak powstał pomysł i jak zdobyli kapitał na otwarcie własnego biznesu?
Co najbardziej pomogło i przeszkadzało im w prowadzeniu firmy?
Czy wchodząc na rynek napotkali jakieś bariery?
Poruszono również zagadnienia związane z identyfikacją wizualną firmy, już na etapie jej planowania.
Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili tematykę oraz dobór zagadnień poruszonych podczas zajęć. Zwrócili uwagę na profesjonalizm jak i elastyczność prowadzących, które umożliwiły zebranym sprecyzowanie i skonsultowanie własnych pomysłów.
 
3 edycję "ABC Przedsiębiorczości" zaplanowano na 27 - 28 września br.
 
Więcej informacji:
Dział Przedsiębiorczości (parter budynku Oranżerii, ul. Zamkowa 3 abc)
tel. 33 851 08 21 w.22; e_mail: biuroklub@zamekcieszyn.pl
www.zamekcieszyn.pl/zakładka przedsiębiorczość