Jak utrzymać płynność finansową w firmie?
Spotkanie rozpocznie cykl szkoleniowy dotyczący zarządzania płynnością finansową w firmie. 

Klub Przedsiębiorcy zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które rozpoczyna cykl szkoleniowy dotyczący zarządzania płynnością finansową w firmie od strony formalnej oraz produktowej. Uczestnicy dowiedzą się na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów z uwzględnieniem formy prawnej przedsiębiorstwa, jak monitorować i zabezpieczać swoje należności. 

Przepraszamy, ale szkolenie zostało odwołane. Nowy termin podamy wkrótce.

Jak utrzymać płynność finansową w firmie?
Termin: 27 lutego od 16.00 do 19.30
Miejsce: sala konferencyjna Zamku Cieszyn
Prowadzący:
Bożena Suchocka, właścicielka Biura Prawnego Plan B z Cieszyna,
Jarosław Górski przedstawiciel firmy MMF Service z Bielska Białej
Mariusz Nowicki, Komornik w Cieszynie 
Program
16.00 Formalno-prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • rodzaje przedsiębiorstw (działalność gospodarcza, spółka cywilna i handlowa)
 • reprezentacja firmy i zakres odpowiedzialności
 • zawieranie umów, pełnomocnictwa
 • weryfikacja kontrahentów
 • internetowe narzędzia weryfikacji kontrahentów
 • dyskusja
17.15 konsultacje, przerwa
17.45 Finansowe aspekty zarządzania płynnością:
 • sprzedaż - odroczone terminy płatności
 • faktoring
 • inne instrumenty finansowe (leasing, kredyt, sesja wierzytelności)
 • monitoring płatności
 • dyskusja
18.30 Wstęp do windykacji do etapu sądowego  

Zgłoszenia: potwierdzanie uczestnictwa do 25 lutego 2013 r.
Koszt: członkowie Klubu: 40 zł, kolejna osoba z firmy: 25 zł, pozostałe osoby 80 zł, kolejne z tej samej firmy: 50 zł. 

Wpłaty:
ING  Śląski o/Wodzisław  53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem Klub
 


Zgłoszenia:
do 25 lutego 2013r
biuroklub@zamekcieszyn.pl

Informacje:
Anna Kańska-Górniak
tel. 33 851 08 21 w.21