Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina

Projektowanie dla Wszystkich – Design for All
Stawia sobie za cel podnoszenie jakości życia i otoczenia oraz stwarzanie wszystkim członkom społeczności szans udziału w różnych dziedzinach życia. Promowanie tej idei ma więc na celu przystosowywanie środowiska do potrzeb wszystkich członków społeczeństwa, także osób z dysfunkcjami, starszych, pochodzących z różnych kultur, matek z dziećmi w wózkach, czy biznesmenów z walizkami na kółkach.
 

Od 2009 roku Zamek jest członkiem Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności EIDD – Design for All Europe. Jest to federacja 23 europejskich krajów, promująca ideę podnoszenia jakości życia poprzez wdrażanie zasad Projektowania dla Wszystkich. W 2011 dyrektor Ewa Gołebiowska została wiceprezesem EIDD do spraw administracyjnych, a w 2013 - prezesem EIDD. 

Wyjątkowa lokalizacja i dotychczasowa aktywność Zamku Cieszyn spowodowały, że zarząd EIDD Design for All Europe zadecydował o ulokowaniu tu jedynego w Europie archiwum EIDD. 4 grudnia 2010 otwarliśmy Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina. Instytut pełni rolę ośrodka służącego członkom EIDD oraz jest centrum badań i upowszechniania idei projektowania dla wszystkich.

  • Udostępniamy czytelnię z archiwum EIDD i publikacjami na temat dostępności
  • Organizujemy tematyczne seminaria ikonferencje oraz warsztaty
  • wymieniamy dobre praktyki idoświadczenia,
  • przygotowujemy się do tworzenia katalogów i wystaw produktów dostępnych dla wszystkich,
  • przygotowujemy się do przeprowadzania audytów dostępności.Prof. Michał Oźmin
Instytut Projektowania dla Wszystkich nosi imię i został uroczyście otwarty przez prof. Michała Oźmina.


Michał Oźmin - Absolwent ASP w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz oraz Instytutu Nauki i Technologii Uniwersytetu w Manchesterze – architekt, projektant, autor prac naukowych, wykładowca akademicki. Był pierwszym Dziekanem Wydziału Designu w National College of Art and Design w Dublinie, w dużej mierze odpowiedzialnym za wprowadzenie nowoczesnego modelu edukacji o designie w Irlandii. Później otrzymał podobne stanowisko w Southampton Polytechnic (obecnie Solent University), gdzie był również odpowiedzialny za międzynarodowe stosunki. 
Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Projektantów w Irlandii (obecnie Instytut Projektantów w Irlandii, IDI), a później Prezesa Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności.

Michał Oźmin dołączył do Komitetu Wykonawczego EIDD w kwietniu 2003 r. Został wybrany na honorowego skarbnika, a potem wiceprezesa ds. finansów. Pełnił tę funkcję aż do śmierci w styczniu 2011 roku.