Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)
Projekt wzmacniający współpracę sektora administracji publicznej z Polski i Słowacji.


Projekt wzmacniający współpracę sektora administracji publicznej z Polski i Słowacji, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi, w takich obszarach jak: transport, turystyka, gospodarka, infrastruktura, ochrona środowiska. Jednym z celów było utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na czesko-polsko-słowackim pograniczu z siedzibą w Cieszynie. 

okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2012
źródła finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 1.2. Rozwój społeczno-gospodarczy 1.3. Projekty sieciowe
budżet: cały projekt: 270 695,11 euro, Zamek Cieszyn: 51 173,09 euro
partnerzy projektu: Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Samorządowy Kraj Żyliński, Agencja Rozwoju Samorządowego Kraju Żylińskiego