Gramy w zielone! Miejska Przestrzeń Publiczna

Jak mogą wyglądać dobrze zaprojektowane place, rynki miast, skwerki, bulwary, miejskie ogrody – przekonaliśmy się dzięki wystawie "Gramy w zielone! Miejska Przestrzeń Publiczna". 

Zaprezentowano na niej najciekawsze pomysły jakie wykorzystano przy projektowaniu przestrzeni publicznych od Nowego Jorku przez Split, Londyn i Warszawę po Bejrut. To projekty autorstwa uznanych światowych pracowni, a miejsca, w których je zrealizowano stały się wizytówkami miast i regionów.
Oglądający mogli sprawdzić jakie są aktualne tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskich. A mowa m.in. o nawiązywaniu do historii miejsc, uruchamianiu bulwarów i nabrzeży, włączaniu społeczności w proces planowania, wielofunkcyjności miejsc i odwrocie od dookreślania funkcji przestrzeni, a także nurcie rozwoju zrównoważonego.
Wystawa powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) z branżowym magazynem TOPOS The International Journal of Landscape Architecture and Urban Design.  

Mamy nadzieję, że wystawa "Gramy w zielone! Miejska Przestrzeń Publiczna" zachęci do dyskusji nad jakością przestrzeni w jakich mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy.