Graduation Projects Platform

To międzynarodowa platforma współpracy instytucji i organizacji z Krajów Wyszehradzkich, promujących i ułatwiających wykorzystanie wzornictwa. Platforma ma pokazać potencjał jaki tkwi w przemysłach kreatywnych oraz wspomóc ich rozwój przez współpracę z instytucjami i uczelniami projektowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Punktem wyjścia dla projektu stał się coroczny przegląd najlepszych projektów dyplomowych "Graduation Projects", organizowany przez Zamek Cieszyn, kwartalnik projektowy 2+3D i partnerów z Krajów Wyszehradzkich. 

W 2017 roku Platforma - głównie w wersji interaktywnej strony internetowej - ma na celu pogłębianie sieci współpracy polskich uczelni projektowych, zainicjuje wspólne projekty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Dodatkowo, dzięki międzynarodowym kontaktom, przyczyni się do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń między absolwentami uczelni projektowych oraz pogłębi współpracę w dziedzinie designu w krajach dawnego bloku wschodniego. 

okres realizacji: styczeń – grudzień 2017
źródła finansowania: zadanie realizowane jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu "Rozwój sektorów kreatywnych 2017" (Nr umowy: 02686/17/DMP) 
budżet: 65 332 PLN, w tym 46 832 ze środków MKDiN

 

 


Potrzebujesz dodatkowych informacji? 

Anna Pilch
apilch@zamekcieszyn.pl

Wioletta Beczek
wbeczek@zamekcieszyn.pl