Fundusze unijne dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa
Zapraszamy do udziału w webinarium. 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na webinarium: Fundusze unijne dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa. Tematyka spotkania skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 na rozwój działalności gospodarczej oraz pokrycie bieżących wydatków firmy.

Program: 
1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2. Omówienie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dedykowanych przedsiębiorcom na rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji.
3. Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (z uwzględnieniem nowości) oraz inne możliwości z programów krajowych m.in. dotyczących podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników.
4. Oferta preferencyjnych instrumentów finansowych.
5. Pytania i odpowiedzi.

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Termin: 4 czerwca 2020, godz. 10.00-11.30
Forma spotkania: online
Zgłoszenia: do 3 czerwca 2020 (do godz. 15.00). Udział jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w pliki do pobrania) i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl Udział w webinarium jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail. Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 4 czerwca  2020). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel. 500 161 150
lpibielsko@bcp.org.pl


Fundusze unijne dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa 
(online)
4 czerwca 2020, godz. 10.00-11.30
Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej


Pliki do pobrania