Ekoinnowacyjny znaczy konkurencyjny!
Spotkanie na temat innowacyjnych narzędzi, chroniących środowisko naturalne. 


Zamek Cieszyn zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem korzyści z wdrażania innowacyjnych narzędzi, chroniących zarazem środowisko naturalne. Uczestnicy spotkania zdobędą informacje na temat:  

- Innowacyjnych narzędzi wdrożonych przez Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów (EREK), dotyczące rozwiązań logistycznych, technologicznych i organizacyjnych. Umożliwiają one firmom obniżyć koszty działalności dzięki ograniczeniu zużycia energii, wody i materiałów przy jednoczesnej poprawie efektywności, wydajności i opłacalności ich działania;

- Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) czyli nowego standardu oceny technologii (oparty o normę techniczną PN-EN ISO 14034 Zarządzanie środowiskowe). Narzędzie to pozwala stwierdzić w sposób rzetelny i bezstronny czy dana technologia działa tak skutecznie, jak deklaruje wytwórca oraz czy dostarcza zamierzonych korzyści środowiskowych.

Spotkanie poprowadzi  Izabela Ratman-Kłosińska – od 25 lat związana z  Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, gdzie kieruje Biurem Obsługi Projektów, Komercjalizacji Badań i Marketingu oraz Jednostką Weryfikującą Technologie Środowiskowe. Od 15 lat rozwija obszar ekoinnowacji, w szczególności dotyczący gospodarki odpadami i zasobami. Posiada kompetencje w zakresie oceny ekoinnowacyjności oraz  weryfikacji technologii środowiskowych ETV. Jest współautorką Ogólnego Protokołu Weryfikacji Technologii Środowiskowych określającego zasady funkcjonowania ETV w UE oraz podręcznika dla wnioskodawców ETV. Od 2013 roku bierze udział w pracach grupy roboczej powstałej w ramach Komitetu Technicznego ISO TC 207/SC4 Environmental Perfomance Evaluation. Autorka i współautorka wielu publikacji. Koordynatorka licznych projektów badawczych.

Ekoinnowacyjny znaczy konkurencyjny!
UWAGA! Przepraszamy, ale spotkanie jest odwołane! 
18.06.2019, godz. 10.00-12.00
Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek A, Oranżeria

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują zgłoszenia: przedsiebiorczosc@zamekcieszyn.pl lub tel. 33 851 08 21 wew. 21


Ekoinnowacyjny znaczy konkurencyjny!
18.06.2019, godz. 10.00-12.00
Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek A, Oranżeria 
UWAGA! Przepraszamy, ale spotkanie jest odwołane! 

Obowiązują zgłoszenia:
przedsiebiorczosc@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 wew. 21
Pliki do pobrania