Drzewa Dobrej Woli w Cieszynie
Uliczka Cieszyńskich Kobiet na Wzgórzu Zamkowym zyska dwie nowe patronki. 


W Roku Wolności – w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu – w mieście położonym na pograniczu polsko-czeskim, pragniemy uhonorować dwie Pierwsze Damy: Olgę Havlovą oraz Danutę Wałęsę. Trudno wyobrazić sobie rządy pierwszych prezydentów –  wybranych po transformacji ustrojowej obu krajów – bez mądrego wsparcia Pierwszych Dam, o roli których nie zawsze pamiętamy. 

W zeszłym roku, w rocznicę 85. urodzin Olgi Havlovej, by uczcić jej pamięć, na terenie Republiki Czeskiej, ale także w kilku polskich miastach, sadzono drzewa Dobrej Woli. W tym roku projekt Czeskiego Centrum oraz Komitetu Dobrej Woli - Fundacji im. Olgi Havlovej jest kontynuowany. Chcielibyśmy także uhonorować i docenić wkład Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Danuty Wałęsy. Wyjątkowa w całej Polsce Uliczka Cieszyńskich Kobiet, przypominająca jak ważne role w budowaniu codzienności i mierzeniu się z niecodziennymi wyzwaniami pełniły kobiety, wydała się najlepszym ku temu miejscem. Idealnym, by przypominać Pierwsze Damy dwóch sąsiednich krajów.  Z myślą o nich posadzimy dwie magnolie – tuż obok kamienni z fundamentów dawnego zamku – bo obie panie były niczym opoka w czasach przemian.

Uroczystość odbędzie się 27 kwietnia o 16.30 na Uliczce Cieszyńskich Kobie na Wzgórzu Zamkowym, obok tzw. Oranżerii.

Olga Havlová to legenda czechosłowackiej opozycji demokratycznej, a po upadku komunizmu wybitna działaczka społeczna i założycielka Komitetu Dobrej Woli, wspierającego osoby z niepełnosprawnościami, sieroty oraz osoby starsze.  Po aresztowaniu Václava Havla zajęła się publikowaniem podziemnego wydawnictwa z niezależną literaturą "Edice Expedice", była także współzałożycielką Komitetu Niesprawiedliwie Prześladowanych. Współpracowała również ze stowarzyszeniem filmowym Originální videožurnál, dokumentującym działalność dysydencką w Czechosłowacji.  W 1990 roku założyła Komitet Dobrej Woli, wspierający osoby z niepełnosprawnościami, sieroty oraz osoby starsze.

Danuta Wałęsa już jako Pierwsza Dama angażowała się w działalność społeczną, będąc m.in. honorową patronką Fundacji "Sprawni Inaczej". Objęła też funkcję honorowego prezesa gdańskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury. W 2012 prezydent Bronisław Komorowski za "wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za oddanie dla sprawy przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej", odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest także laureatką Medalu św. Jerzego, który przyznaje "Tygodnik Powszechny" za "zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem". Wychowała ósemkę dzieci. Do dziś wiele osób pamięta jak w 1983 roku  imieniu Lecha Wałęsy odebrała Pokojową Nagrodę Nobla.