Dojrzałość dobrze zaprojektowana

Chodziło o stworzenie centrum aktywności dla seniorów, pełniącego funkcje informacyjne i integracyjne. 


Działanie dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nazwaliśmy "Dojrzałość dobrze zaprojektowana". Chodziło o przekształcenie już istniejącego na ulicy Nowolipie centrum dziennego pobytu dla osób starszych w miejsce, które będzie pełniło szerokie funkcje dla wszystkich warszawskich seniorów. Miało być miejscem integrującym pokolenia, informującym o ważnych wydarzeniach i oferującym innowacyjne formy aktywności.

Proces prowadzony był w interdyscyplinarnym zespole, w którym znalazł się przedstawiciel Zamku, warszawskiego urzędu, projektanci ze Studia Kompott i socjologowie z InsightShot. Dla zespołu był fantastycznym spotkaniem z ludzką dojrzałością, a efekty projektu są wcielane w życie. 


Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Lubomira Trojan
ltrojan@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania