Design Silesia II


okres realizacji: kwiecień 2011 – grudzień 2013
źródła finansowania: projekt systemowy, w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (15%)
budżet: cały projekt: 5 466 743,71 zł; Zamek: 1 297 578 zł
partnerzy projektu: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lider); Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Ars Cameralis Silesiae Superioris, Zamek Cieszyn