Design Silesia II (komponent ponadregionalny)


Głównym celem projektu Design Silesia było przybliżenie przedsiębiorcom, samorządom oraz środowisku akademicko-naukowemu, czym jest  dizajn. Projekt służył również stworzeniu sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi projektantami, firmami,  jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelniami. Głównym wydarzeniem komponentu międzynarodowego była dwudniowa konferencja: Design... do usług! Jak zacząć projektowanie usług? z udziałem międzynarodowych ekspertów z dziedziny service design. Oprócz wykładów w programie konferencji znalazły się sesje warsztatowe, umożliwiające praktyczne poznanie narzędzi służących do projektowania usług w różnych sektorach. 

źródła finansowania: POKL – Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.2.Transfer wiedzy, 8.2.2 Regionalne strategie Innowacji
budżet: cały projekt Design Silesia II: 5 466 743,71 zł, Zamek Cieszyn: 1 297 578,17 zł
partnerzy projektu: Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (lider), Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, PDR - The National Centre for Product Design and Development Research / Cardiff Metropolitan University (Wielka Brytania)