Design dla przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie dotyczące możliwości zdobycia grantów na współpracę z projektantami. 

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.5 "Design dla przedsiębiorców" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020).

Granty te mają pomóc mikro, małym i średnim firmom podążać za nowymi trendami. A dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy mogą sfinansować współpracę z projektantem i opracować nowe produkty i usługi, aż po wdrożenie. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, jaki jest maksymalny poziom dofinasowania będą mówić w Zamku Cieszyn eksperci z Polskiej Agenscji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 28 września 2018. Początek spotkania o godz. 9.00.

Z przykrością informujemy, że spotkanie z przedstawicielami PARP, zaplanowane na 28 września, dotyczące programu "Design dla przedsiębiorców" nie odbędzie się. Przedstawiciele PARP, ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych firm, zmuszeni byli odwołać przyjazd na spotkanie w Cieszynie. Zainteresowane programem firmy zapraszamy do odwiedzenia strony www.poir.gov.pl lub do bezpośredniego kontaktu z pracownikami PARP pod numerem tel. 22 432 82 00.


W trakcie spotkania będzie mowa o: 
- główncyh celach i założeniach programu,
- kryteriach wyboru projektów,
- obszarze i zakresie działań objętych wsparciem,
- profesjonalnym procesie projektowym, 
- budżecie projektu oraz kwalifikowalności wydatków,
- dokonywaniu zamówień w zgodzie z zasadą konkurencyjności.   

Harmonogram spotkania:
28.09.2018 / piątek
9.00–9.10 Powitanie
9.10–10.00 Poddziałanie 2.3.5 POIR – szczegółowa prezentacja / Tomasz Czerwoniak, Departament Usług Proinnowacyjnych, PARP
10.10–10.20 Przerwa kawowa
10.20–11.20 Dokonywanie zamówień w projektach z dofinansowaniem unijnym w zgodzie z zasadą konkurencyjności / Anna Biernacka–Błażejczyk, Departament Usług Proinnowacyjnych, PARP
11.20–11.35 Przerwa kawowa
11.35–12.30 Konsultacje indywidualne wniosków

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zgłoszenia: wbeczek@zamekcieszyn.pl, 33 851 08 21 wew. 34 lub 21.


Design dla przedsiębiorców
spotkanie informacyjne 
28.09.2018, godz. 9.00-12.30 
Zamek Cieszyn
Z przykrością informujemy, ale spotkanie jest odwołane! 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.
Obowiązują zgłoszenia:
wbeczek@zamekcieszyn.pl,
33 851 08 21 wew. 34 lub 21.