Bez stereotypów. Polacy i Czesi o sobie nawzajem

Pavel Noga, Tomasz Bierkowski i Marek Chmiel będą gośćmi kolejnego Polsko-Czeskiego Salonu Dyskusyjnego. 

Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie oraz Zamek Cieszyn zapraszają na Polsko-Czeski Salon Dyskusyjny. Pavel Noga, Tomasz BierkowskiMarek Chmiel będą dyskutować o roli projektowania graficznego we współczesnej komunikacji wizualnej. Spotkanie odbędzie się 14 października 2016, godz. 17.00, w czytelni i kawiarni "Avion" w Czeskim Cieszynie. Wstęp jest wolny. Prosimy o rezerwację miejsc: 00 420 558 711 961, noiva@noiva-tesin.cz 

Pavel Noga – studiował w Akademii Sztuk Pięknych, Projekto­wania i Architektury w Pradze (VŠUP) oraz kademie van Beeldende Kunsten w Rotterdamie. Studia podyplomowe odbył w pracow­ni grafiki projektowej Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie (VŠVU), gdzie w 2008 roku obronił pracę pt. "Komunikacja wizualna w wielkich aglomeracjach miejskich" uzyskując tytuł doktora sztuki. Obecnie wykła­da projektowanie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego oraz na Uni­wersytecie Masaryka w Brnie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową, pisze również artykuły do magazynów branżowych w Czechach i na Słowacji. Jest autorem książki "Desi­gn na cestě" ("Projektowanie w drodze", 2014). 

Tomasz Bierkowski – projektant grafiki użytkowej, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w  Katowicach (Wydział Projektowy, Katedra Projektowania Graficznego). Laureat m.in. Festiwalu Plakatu w Krakowie, konkursu Śląska Rzecz 2005 za projekt książki "Martwe punkty. Antologia poezji Na Dziko", współpracuje z Muzeum Sztuki w Łodzi, warszawską Zachętą oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu; autor wielu artykułów poświęconych grafice użytkowej, a także autor książki "O typografii".

Marek Chmiel – grafik, projektant krojów pisma. Skoń­czył Wydział Komunikacji Wizualnej na ASP w Bratysławie. Zajmuje się projektowaniem identyfi­kacji, stron internetowych, opakowań, publikacji i czasopism, w których często używa własnych krojów pism. Podczas studiów stworzył m.in. identyfikację dwóch edycji międzynaro­dowego festiwalu muzyki elektronicznej Next w Bratysławie. Jego praca dyplo­mowa, rodzina pism Toolbox, została wyróżniona w międzynarodowym przeglądzie prac dyplomowych "Gradu­ation Projects 2010". 

Organizatorami cyklu spotkań "Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem" są: Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie i jej oddział - czytelnia i kawiarnia "Avion" oraz Zamek Cieszyn.


Polsko-Czeski Salon Dyskusyjny
Pavel Noga, Tomasz Bierkowski, Marek Chmiel
14.10.2016, godz. 17.00
czytelnia - kawiarnia "Avion"
Czeski Cieszyn, ul. Główna 2061 
Wstęp wolny 

Prosimy o rezerwację miejsc:
00 420 558 711 961,
noiva@noiva-tesin.cz