Zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zamku CieszynZarządzenie nr D.0211.1.2020

Dyrektora Zamku Cieszyn
z dnia 16 marca 2020 roku

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zamku Cieszyn

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433).


§ 1

1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, ograniczam wykonywanie zadań Zamku Cieszyn, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.

2. Wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty należy składać poprzez środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w skrzynce znajdującej się w pomieszczeniu przed sekretariatem (Zamek Cieszyn, budynek C, administracja, I piętro).

3. Dodatkowo informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.

4. Dodatkowo wprowadzam dla pracowników Zamku Cieszyn możliwość pracy zdalnej z domu. Szczegóły i zasady zostaną uzgodnione bezpośrednio z każdym pracownikiem stosującym taką formę pracy.


§ 2

Wprowadzam następujące ograniczenia:
a) administracja Zamku Cieszyn jest czynna w godzinach 7.30 – 13.30. Wtedy też istnieje możliwość pozostawienia dokumentów oraz poczty, 
b) wstęp do budynku Zamkowa 3A (tzw. Oranżerii) zostaje zamknięty. Nie ma możliwości skorzystania z pasażu budynku przez osoby postronne. Nie dotyczy to pracowników Zamku Cieszyn oraz najemców, 
c) do odwołania pozostaje zamknięta winda zewnętrzna, 
d) kasa Zamku Cieszyn zostaje zamknięta.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie www.zamekcieszyn.pl, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Zamku Cieszyn.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.