Uliczka Cieszyńskich Kobiet
To już druga odsłona Uliczki Cieszyńskich Kobiet, która wzbogaci się o nowe lampy/pomniki. Upamiętniają one niezwykłe kobiety, które tworzyły niecodzienność i codzienność Cieszyna. 

Uroczyste otwarcie II części Uliczki Cieszyńskich Kobiet na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie nastąpi 21 kwietnia 2013 o godz. 15.30 (Zobacz: Niedziela kobiet) Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie z Władysławą Magierą, autorką trzech tomów "Cieszyńskiego Szlaku Kobiet'', która opowie o paniach, uhonorowanych na Uliczce Cieszyńskich Kobiet.

Pierwsza część Uliczki została odsłonięta w 2010 roku (zobacz więcej). Do grona kobiet, o których przypomniać będą lampy/pomniki, dołączą:

Emilia Kołder
1900-1974. Autorka Kuchni śląskiej, wyjątkowa kucharka, znana i ceniona na całym Zaolziu, ofiarna działaczka społeczna. Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regionalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o "szklany sufit", ale dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz jej odwaga doprowadziły do tego, że bestseler ujrzał światło dzienne.

Ewa Milerska 1915-1985. Aktywna działaczka Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego i Klubu Kobiet w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pisała gwarą piękne wiersze, bo ona jednak znika i trzeba ją chronić. Zebrała i wydała wzory haftów, które spotykamy na cieszyńskim stroju ludowym (na żywotkach) i zbiór poezji "Kwiaty z naszej łąki".

Helena Molak 1921-2012. Kurierka W. Witosa, premiera RP, w czasie jego emigracji politycznej w Czechosłowacji. W latach II wojny światowej brała udział w Ruchu Oporu na Śląsku Cieszyńskim: w Batalionach Chłopskich i w Ludowym Związku Kobiet,a po roku 1989 działała na rzecz jedności Ruchu Ludowego. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Orderem Polonia Restituta, a jako  wielki przyjaciel dzieci otrzymała Odznakę Przyjaciela Dziecka.

Agnieszka Pilchowa 1888-1945. "Jasnowidząca" z Wisły, rozstrzelana w obozie w Ravensbruk, gdzie uwięziono ją za pomoc partyzantom. Kobieta o wielkim sercu, leczyła niekonwencjonalnymi metodami, nawet wzywana do szpitala, zawsze pomagała ludziom.  Pisała artykuły i powieści o swoich wizjach przyszłości, otrzymywała nagrody od prezydentów Polski i Czechosłowacji, współpracowała z  J. Piłsudskim.

Anna Rucka 1903-1944. Ofiarna działaczka organizacji kobiecych na Zaolziu w okresie międzywojennym. Prekursorka poradnictwa dla kobiet i kształcenia na kursach. W czasie wojny ukrywała w domu uciekinierów i pomagała im w dalszej drodze. Zamordowana w Oświęcimiu, pisała wyjątkowe grypsy z hitlerowskich więzień.

Zofia Leitner 1868-1955 i Józefina Białkowa 1901-1987. Zofia, wykształcona we Wiedniu, jako jedna z pierwszych w Cieszynie, założyła  w 1888 r. salon modniarski, do czasów współczesnych prowadzony tylko przez kobiety. Uzyskała tytuł cesarsko-królewskiego dworu we Wiedniu. Zasłużona dla rzemiosła artystycznego, wyuczyła wiele czeladniczek i mistrzyń modniarskich. Córka Józefina kontynuowała jej dzieło i prowadziła sklep przeszło pół wieku. Była znana z elegancji i umiejętności upiększania kobiet, Jej nakrycia głowy, zgodne z najnowszą modą, były cenione szczególnie wśród artystów. Człowiek wielkiego serca, pomagała potrzebującym. Odznaczona złotą oznaką Izby Rzemieślniczej za usługi dla ludności.

Władysława Sikora 1917 -2010. Harcerka, nauczycielka  cieszyńskich szkół. Za prowadzenie tajnego nauczania więziona od 1940 do 1945 r. w Ravensbruck, nr 3643. Ciężka praca w kuchni pozwoliła, z narażeniem życia, na pomoc wygłodniałym koleżankom. Od 1941 r. należała do zastępu "Cegieł" w jedynej obozowej drużynie harcerskiej "Mury", pomagała, przekazywała informacje poza obóz. Do końca angażowała się w pracę w ZHP, harcerką była 78 lat.

Matka Helena Tichy 1822 – 1886. Urodzona w Pradze, pierwsza przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. W okresie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno-wychowawczej. W Szkołach kształciły się dziewczęta wyznania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. Rozpoczęła również misję na Wschodzie i w Ameryce.

Anna Szabot "Rachela" 1906-1942. Działaczka harcerska, bohaterska siostra – diakonisa Ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Działała w grupie przyobozowej Batalionów Chłopskich, była łączniczką Komendy Głównej BCH. Pomagała więźniom Auschwitz, przenosiła listy, paczki, robiła zastrzyki pracującym poza obozem. Zginęła, ratując życie swojemu dowódcy, a ciało spalono w obozowym krematorium.