Strategie cenowe
Znaczenie cen i zarządzania cenami, wartość produktów, psychologia klientów to tylko wybrane zagadnienia, o których będzie mówił Grzegorz Świętek, gość Śląskiego Klastra Dizajnu.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm i instytucji uczestniczących w Śląskim Klastrze Dizajnu do udziału w kolejnym spotkaniu poświęconym tematyce strategii cenowych (pricing) i marketingu.

Mowa będzie o takich zagadnieniach jak: znaczenie cen i zarządzania cenami dla firmy; wartość produktów; metody ustalania cen w oparciu o wartość; wykorzystywanie różnicowania cenowego dla portfela produktowego; wykorzystanie obszarów z potencjałem cenowym; siła modeli cenowych; psychologia klientów; forsowanie cen; proces systematycznego i profesjonalnego zarządzania cenami.

Gościem Klastra będzie Grzegorz Świętek – Senior Consultant w warszawskim biurze Simon Kucher & Partners, który od ponad 10 lat doradza klientom z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Serbii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zajmuje się m.in. strategiami korporacyjnymi, strategiami sprzedaży oraz optymalizacją procesów. Publikuje w Harvard Business Review i innych branżowych czasopismach, a także prowadzi szkolenia na temat zarządzania cenami oraz procesami.

Spotkanie warsztatowe: Strategie cenowe i marketing
Termin: 4 października 2012
Miejsce: Sala konferencyjna w Oranżerii, Zamek Cieszyn
Program:
9.00 – 9.20  Rejestracja
9.20 – 9.30  Powitanie
Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn
9.30 – 11.30 Strategie cenowe i marketing cz.1 
Grzegorz Świętek, Simon-Kucher & Partners
11.30 –  12.00  Przerwa kawowa
12.00 – 14.00 Strategie cenowe i marketing cz.2 
Grzegorz Świętek, Simon-Kucher & Partners
14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.00 Dyskusja i sprawy organizacyjne klastra 


Zapraszamy maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.Projekt Śląski Klaster Dizajnu jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 
 


Wypełnione zgłoszenia
prosimy przesłać do
1 października 2012r


faks: (33) 851 08 21 w. 16,
mail: jkielkowski@zamekcieszyn.pl,