Spotkanie Noworoczne
Czy możliwe jest stworzenie modelu jeszcze lepszej współpracy? To pytanie zadawali sobie uczestnicy pierwszego w Nowym Roku spotkania Klubu Przedsiębiorc
W spotkaniu w Zamku Cieszyn wzięli udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Gośćmi Klubu Przedsiębiorcy byli: Jan Matuszek, zastępca burmistrza Cieszyna, Bolesław Zemła, przewodniczący Rady Miasta oraz radni miejscy: Halina Bocheńska, Czesław Banot, Maria Liwczak, Krzysztof Kasztura, a także  Ryszard Macura, radny Rady Powiatu Cieszyńskiego. W spotkaniu uczestniczył również Marek Zając, dyrektor oddziału 1 PKO Bank Polski w Cieszynie, który jest sponsorem Klubu Przedsiębiorcy. 

Jednym z tematów, o którym rozmawiano były tereny inwestycyjne. Powrócił pomysł stworzenia przez miasto mapki terenów, na których potencjalni inwestorzy mogliby prowadzić działalność. - Warto byłoby wzbogacić taka mapkę o informacje o prywatnych gruntach, które są do sprzedaży, a które również mogłyby być włączone do obszarów inwestycyjnych – podsuwali pomysły uczestnicy spotkania. – Trzeba wdrażać tego typu pomysły, bo one dają szansę stwarzania nowych miejsc pracy – podkreślali. Nie brakowało także pytań o możliwość wprowadzenia przez miasto ulg podatkowych. – Chodzi o zachętę, jasny sygnał dla inwestorów: Przyjedźcie do nas, bo warto – mówił jeden z przedsiębiorców. Pojawił się także pomysł, by przy Urzędzie Miasta stworzyć punkt obsługi inwestora.

Samorządowcy jak najbardziej popierali przedstawiane pomysły, ale zarazem wyjaśniali, że ich wprowadzenie nie zawsze zależy jedynie od dobrej woli rady miasta czy burmistrza.  Podczas spotkania rozmawiano jeszcze o kilku innych kwestiach. Po raz kolejny okazało się, że tego typu dyskusje są jak najbardziej potrzebne w budowaniu partnerstwa i dla wymiany informacji. Ponieważ obie strony są tego świadome, planowane są kolejne, podobne spotkania. A żeby współpraca układała się dobrze, wzniesiono symboliczny toast noworoczny i złożono sobie życzenia.
Najodważniejsi uczestnicy spotkania mogli także spróbować swoich sił przed kamerą. Firma Iris Media zorganizowała mini warsztaty prezentacji w mediach.
Zainteresowani mogli również zasięgnąć indywidualnej porady u Piotra Volkmera, starszego komisarza skarbowego.             
Materiał filmowy ze spotkania >>>
 


Relacja filmowa ze spotkania
http://vimeo.com/35584467