Psychologia w biznesie
Budowanie relacji z klientami oraz w zespole pracowników, zarządzanie czasem i zmianą  to kluczowe wyzwania jakie stoją przed dzisiejszymi przedsiębiorcami. Zapraszamy na warsztaty "Współpraca biznes – samorząd – media".
"Najważniejsza jest wspólna i zgodna praca dla Narodu"

Józef Kiedroń, Minister Przemysłu i Handlu (1923-1925)
Co wyznacza sens naszej aktywności jako przedsiębiorców, samorządowców i dziennikarzy we współczesnym świecie?
Jaka jest nasza odpowiedzialność wobec wspólnoty oraz siebie nawzajem?
W czym biznes, samorząd i media mogą się wspierać?


Klub Przedsiębiorcy zaprasza przedstawicieli samorządów, biznesu i mediów na warsztaty, które mają ułatwić budowanie wzajemnego zrozumienia i  zaufania oraz poprawić współpracę. 

Spotkanie odbędzie się 18 lipca (środa) 2012 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 w sali konferencyjnej Zamku Sztuki w Cieszynie.  Poprowadzi je Janusz Buzek, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem trener biznesowy.

Program:
- misja i rola mediów, biznesu i polityki we współczesnym społeczeństwie;
- społecznie odpowiedzialni przedsiębiorcy, dziennikarze i politycy;
- zbieżne oraz sprzeczne interesy przedsiębiorców, dziennikarzy i polityków;
- stereotypy we wzajemnym postrzeganiu siebie;
- źródła potencjalnych nieporozumień i konfliktów;
- zaufanie społeczne i zaufanie między biznesem a politykami i czwartą władzą;
- współpraca świata mediów, polityki i przedsiębiorców: cele, znaczenie i narzędzia współpracy.


Sposób prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne (indywidualne, w grupach), dyskusja, case study. 


Liczba miejsc ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 13 lipca 2012r.

 
 
 

Informacje i zgłoszenia:
Dział Przedsiębiorczości
(Oranżeria Zamku, ul. Zamkowa 3 abc, parter)
tel. 33 851 0821 w. 22
mail: biuroklub@zamekcieszyn.pl.