Przedsiębiorczość Akademicka na Start

Projekt miał za zadanie przygotować studentów, absolwentów i pracowników naukowych do podjęcia działalności gospodarczej.   


Projekt powstał, by wesprzeć współpracę sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez m.in. wypromowanie w środowisku akademickim idei podejmowania działalności gospodarczej.  Uczestnicy przeszli szkolenia, uczące jak założyć i prowadzić firmę, korzystali też z indywidualnego doradztwa.

okres realizacji: wrzesień 2011 – sierpień 2013
źródła finansowania: projekt konkursowy - Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (15%)
budżet: cały projekt: 5 073 319 zł; Zamek: 245 080 zł
partnerzy projektu: Politechnika Śląska (lider); ATH Bielsko Biała, RIG Katowice, Akademia Ekonomiczna Katowice, Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła zarządzania w Katowicach, Zamek Cieszyn