Metoda Bonzai czyli skuteczna strategia planistyczna

Klub Przedsiębiorcy zaprasza na warsztaty z metody Bonzai, która pozwala usprawnić działanie firmy.  

Metoda Bonzai jest odpowiedzią na problem związany z próbą ujarzmienia chaosu, który często dotyczy osób chcących rozwijać swoje bardziej złożone przedsięwzięcia, zarówno biznesowe, jak i osobiste. Warsztat połączony z grą szkoleniową odbędzie się w Zamku Cieszyn 19.09.2018, godz. 16.00-19.00. Poprowadzi je Ewa Majchrzyk-Hes. 

O metodzie
Metoda ta wywodzi się z nielinearnego zarządzania sobą w czasie, którego prekursorem jest Steve Handler oraz z azjatyckiej filozofii bycia "tu i teraz". Opiera się na pięciu zasadach: początek, zasoby, trzon, działania, efekty. Pomagają one zorganizować swoje przedsięwzięcie w taki sposób, by przyniosło jak najlepsze rezultaty. Są zarazaem na tyle uniwerslane i elastyczne, że można je stosować do usprawniania pracy jednej osoby, jak i całych zespołów pracowników. / www.metodabonzai.eu /

Dzięki stosowaniu tej metody między innymi:
- firma i pracownicy poprawiają swoją efektywność poprzez lepszą znajomość swoich mocnych stron oraz umiejętność wykorzystywania ich w najbardziej optymalny sposób,
- pojawiają się możliwości wykorzystywania zarówno własnych zasobów, jak i zasobów firmy do tworzenia nowych, oryginalnych rozwiązań usprawniających produkty lub procesy w firmie,
- w przypadku jakiegokolwiek kryzysu metoda pozwala na szybką reakcję i zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania problemu,
- zarządza się sukcesami w taki sposób, by dały one podwaliny następnym.

Prowadząca:  
Ewa Majchrzyk-Hes – autorka metody Bonzai, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu, szkoleniowiec i projektantka.  Studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie i pracowała jako projektantka w jednej z największych w Polsce fabryce firan. W 2005 roku wraz z mężem założyła pracownię projektowania, która prowadzą do dziś. Jest także członkinią Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Gruba oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety, tworząc między innymi na podstawie swojej metody kursy planowania celów dla kobiet liderek.

O szkoleniu 
Szkolenie ma formę warsztatów wraz z grą szkoleniową. Jego głównym celem jest zdobycie kompetencji w zakresie sprawnego planowania w firmie, zarówno w obszarze głównej strategii, jak i mniejszych projektów. Uczestnicy dowiedzą się czym są unikalne zasoby ich firmy i gdzie ich szukać, co powinno wyróżniać dobry system planowania i zarządzania projektami oraz jak rozwijać  firmę w każdym z obszarów działania. Zdobyta wiedza pozwoli im wykorzystać możliwości i działać bez poczucia chaotyczności. Zdobędą cenną umiejętność budowania realnych choć dalekosiężnych planów. 

Bardzo ważną częścią szkolenie jest gra, dzięki której przedsiębiorcy przyjrzą się swojemu przedsięwzięciu biznesowemu. Szkolenie pozwoli im nabyć wiedzę i umiejętności oraz opracować konkretny plan działania, natomiast gra pozwoli im na bezpieczne przetestowanie tego co zostało stworzone.

Koszt udziału:
Członkowie Klubu Przedsiębiorcy oraz Śląskiego Klastra Dizajnu – bezpłatnie, pozostałe osoby 70 zł (brutto). Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia ponosi koszt 10 zł tytułem zakupu materiałów do gry szkoleniowej.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zgłoszenia:
biuroklub@zamekcieszyn.pl lub tel. 33 851 08 21 wew. 21 lub 34.
  
 
 


Metoda Bonzai, czyli skuteczna strategia planistyczna
19.09.2018, godz. 16.00-19.00
Zamek Cieszyn 

Zgłoszenia:
biuroklub@zamekcieszyn.pl
 tel. 33 851 08 21 wew. 21 lub 34
  Pliki do pobrania