Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego
Zachęcamy do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim.


Trwa głosowanie w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Mieszkańcy regionu wybierają spośród 85 dopuszczonych do głosowania zadań. Wyniki głosowania poznamy w grudniu.

Głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony bo.slaskie.pl. W zakładce Głosuj znajduje się link do panelu głosowania. Ponadto w siedmiu podregionach stworzono łącznie 10 punktów do głosowania, w których każdy mieszkaniec może zapoznać się z zadaniami dopuszczonymi do głosowania i zagłosować. Jeden z takich punktów znajduej się w Punkcie Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn (czynny: wtorek-niedziela, godz. 10.00-17.00). 

Do głosowania są uprawnieni wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Każdy głosuje raz i ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w puli wojewódzkiej, 3 punkty można oddać na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania.

Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim – np. mieszkaniec Bielska-Białej możne oddać głos na zadania zgłoszone w puli podregionalnej obejmującej powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.

Poniżej 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:
KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (1 punkt na zadania wojewódzkie, od 1 do 3 punktów na zadanie/zadania z dowolnych podregionów).
Uwaga - punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadania wojewódzkiego i dla zadań podregionalnych.
KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki, numer telefonu).
KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
KROK 4 – zatwierdź oddawane głosy, wpisując kod, który otrzymasz SMSem na wskazany numer telefonu oraz klikając ZATWIERDŹ
Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

Podczas głosowania będą potrzebne dane osobowe, na podstawie których weryfikowana będzie poprawność głosowania, tak aby każdy mieszkaniec głosował raz (po zatwierdzeniu głosów, głosowanie na podstawie tego samego numeru PESEL nie będzie możliwe) oraz w swoim imieniu. Informacje dotyczące przetwarzania danych będą zamieszczone w panelu do głosowania. Można się z nimi także zapoznać w zakładce z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Ważne! Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania. Realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców, czyli takie, na które oddany będzie co najmniej jeden głos.

Głosowanie potrwa do 30 listopada 2019 r.


Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego
12-30.11.2019
bo.slaskie.pl
Pliki do pobrania