Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina

Projektowanie dla Wszystkich – Design for All
Stawia sobie za cel podnoszenie jakości życia i otoczenia oraz stwarzanie wszystkim członkom społeczności szans udziału w różnych dziedzinach życia. Promowanie tej idei ma więc na celu przystosowywanie środowiska do potrzeb wszystkich członków społeczeństwa, także osób z dysfunkcjami, starszych, pochodzących z różnych kultur, matek z dziećmi w wózkach, czy biznesmenów z walizkami na kółkach.
 

Od 2009 roku Zamek jest członkiem Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności EIDD – Design for All Europe. Jest to federacja 23 europejskich krajów, promująca ideę podnoszenia jakości życia poprzez wdrażanie zasad Projektowania dla Wszystkich. W 2011 dyrektor Ewa Gołebiowska została wiceprezesem EIDD do spraw administracyjnych, a w 2013 - prezesem EIDD. 

Wyjątkowa lokalizacja i dotychczasowa aktywność Zamku Cieszyn spowodowały, że zarząd EIDD Design for All Europe zadecydował o ulokowaniu tu jedynego w Europie archiwum EIDD. 4 grudnia 2010 otwarliśmy Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina. Instytut pełni rolę ośrodka służącego członkom EIDD oraz jest centrum badań i upowszechniania idei projektowania dla wszystkich.

  • Udostępniamy czytelnię z archiwum EIDD i publikacjami na temat dostępności
  • Organizujemy tematyczne seminaria ikonferencje oraz warsztaty
  • wymieniamy dobre praktyki idoświadczenia,
  • przygotowujemy się do tworzenia katalogów iwystaw produktów dostępnych dla wszystkich,
  • przygotowujemy się do przeprowadzania audytów dostępności.Prof. Michał Oźmin
Instytut Projektowania dla Wszystkich nosi imię i został uroczyście otwarty przez prof. Michała Oźmina.


Michał Oźmin - Absolwent ASP w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz oraz Instytutu Nauki i Technologii Uniwersytetu w Manchesterze – architekt, projektant, autor prac naukowych, wykładowca akademicki. Był pierwszym Dziekanem Wydziału Designu w National College of Art and Design w Dublinie, w dużej mierze odpowiedzialnym za wprowadzenie nowoczesnego modelu edukacji o designie w Irlandii. Później otrzymał podobne stanowisko w Southampton Polytechnic (obecnie Solent University), gdzie był również odpowiedzialny za międzynarodowe stosunki. 
Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Projektantów w Irlandii (obecnie Instytut Projektantów w Irlandii, IDI), a później Prezesa Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności.

Michał Oźmin dołączył do Komitetu Wykonawczego EIDD w kwietniu 2003 r. Został wybrany na honorowego skarbnika, a potem wiceprezesa ds. finansów. Pełnił tę funkcję aż do śmierci w styczniu 2011 roku.
Instytut Projektowania dla Wszystkich poleca/informuje: 


Miło nam poinformować, że jest już dostępna nowa strona Design for All Europe. Zapraszamy do jej odwiedzania: dfaeurope.eu

 


 


EIDD Design for All Europe, którego prezesem jest dyrektor Ewa Gołębiowska, zwołuje kolejne walne zgromadzenie. 27 i 28 maja członkowie EIDD będą uczestniczyć w warsztatach i wymieniać doświadczenia oraz najlepsze praktyki związane m.in. z wdrożeniem założeń projektowania dla wszystkich oraz badaniami naukowymi w tej dziedzinie.

Spotkanie odbędzie się w Berlinie, uczestnicy zobaczą jak miasto poradziło sobie z rozwiązaniami w przestrzeni publicznej dedykowanymi różnym grupom użytkowników. W Berlinie można się uczyć od najlepszych - w 2013r. roku otrzymał tytuł miasta najbardziej przyjaznego niepełnosprawnym  Access City Award. Spodziewany jest przyjazd uczestników z 16 europejskich krajów, m.in. z Polski (w tym obecny będzie nowy członek EIDD: Centrum Designu z Gdyni), Słowacji, Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Danii, Włoch, Austrii, Niemiec, Hiszpanii i Francji. 6-7 czerwca 2014 r. w Warszawie
odbędą się: seminarium i warsztat dla startupowców zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla rozwoju usług społecznych. Chodzi o efektywne poszukiwanie nowych rozwiązań starych spraw, które prezentowane są w pakiecie 5 grup tematycznych. Odbiorcami wypracowanych rozwiązań będą głównie seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Obie grupy zrzeszają wokół siebie innych ludzi, usługi, instytucje, procesy, które warto wzmacniać i rozwijać, aby spełniały swoje pierwotne założenie jakim jest: "skutecznie służyć". Warsztaty i seminarium wskażą kierunek wsparcia, poprawy lub wypracowania  rozwiązań w oparciu o nowe technologie. 
• 6 czerwca SEMINARIUM (piątek) – prezentacja nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w obszarze usług opiekuńczych
• 7 czerwca WARSZTAT (sobota) – wypracowanie nowatorskich pomysłów do zastosowania w miejskim systemie usług społecznych 
Więcej informacji: link  


Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania Instytutu Projektowania dla Wszystkich  i czytelni w Zamku Cieszyn w dni robocze od 12.00 do 17.00.