II Transgraniczne Forum Gospodarcze
Przedsiębiorcy, samorządy i politycy spotkają się w Cieszynie, by podczas II Transgranicznego Forum Gospodarczego dyskutować o sytucji firm w Polsce i Republice Czeskiej. 

Szanowni Państwo,
Z wielką radością zapraszamy na II Transgraniczne Forum Gospodarcze w Cieszynie.

Ubiegłoroczne Forum zostało bardzo dobrze przyjęte przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych i regionalnych z Polski i Republiki Czeskiej. Był to dla nas sygnał, że tego typu inicjatywy są niezwykle potrzebne w rejonie pogranicza, ponieważ przyczyniają się do budowania dobrych relacji sąsiedzkich.

To szczególnie ważne w tak trudnym gospodarczo czasie. Kryzys zmusza nas wszystkich do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą łagodzić jego długofalowe skutki. Wierzymy, że obszar przygraniczny stwarza takie możliwości, a przedsiębiorcy i samorządy mogą wspólnie uczyć się skutecznego korzystania z potencjału, jaki daje polsko–czeskie sąsiedztwo.

Mamy nadzieję, że Forum po raz kolejny stanie się dla nas wszystkich źródłem wiedzy i inspiracją do wspólnych działań.

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta CieszynaVážení,
s potěšením Vás zveme na II. Přeshraniční hospodářské fórum v Těšíně.

Loňské Fórum mělo velmi dobrý ohlas mezi podnikateli a zástupci regionální i celkové samosprávy z Polska a České republiky. Byl to pro nás jednoznačný podnět k tomu, že tyto iniciativy jsou nesmírně důležité pro příhraniční region, protože mají pozitivní vliv na vznik a upevňování dobrých sousedských poměrů.

Je to obzvlášť důležité v době hospodářské krize. Krize nás všechny nutí k tomu, abychom vyhledávali řešení, která zmírní její dlouhodobý dopad. Pevně věříme, že příhraniční oblast vytváří takové možnosti a podnikatelé i samosprávní činitelé mohou se společně učit, jak účinně využít potenciál, který nám poskytuje česko–polské sousedství.

Věříme v to, že Fórum bude opět pro vás zdrojem znalostí a inspirací ke společným jednáním.

Vít Slováček, Starosta města Český Těšín
             


II Transgraniczne Forum Gospodarcze w Cieszynie
Termin: 22 października 2012, godz. 10.00—16.00
Miejsce: Hotel Liburnia, ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn, Polska

II. Přeshraniční hospodářské fórum v Těšíně
Datum konání: 22. říjen 2012, hod. 10.00—16.00
Místo: Hotel Liburnia, ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn, PolskaWięcej informacji Biuro Klubu Przedsiębiorcy/
Více informací Kancelář Klubu
tel. +48 33 851 08 21 w. 21, 22; biuroforum@zamekcieszyn.pl 


Pliki do pobrania