Graduation Projects 2018

Znamy już uczestników 17. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z Krajów Wyszehradzkich.

Graduation Projects ma charakter środkowoeuropejski, a jego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym projektowania stron WWW, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).

Do 17. edycji przeglądu zgłoszono 347 dyplomy, z których jury zakwalifikowało do wystawy 30 prac.  Jury obradowąło w składzie:
2D –  Agata Korzeńska (Idee), Filip Tofil (STGU), Filip Blažek (TYPO), Vojto Ruman (1977, Slovak Design Center), Balázs Balogh (Hungarian Design Cauncil), Sebastian Woźniak (Comarch SA);

3D – Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn), Czesława Frejllich (2+3D), Michal Latko (Latko), Markéta Novákova (Slovak Design Center), Michaela Holubec-Birtusová (Czech Design), Geza Csire (Hungarian Design Cauncil), Jeremiasz Rzenno (Comarch SA).

Otwarcie wystawy zaplanowano w trakcie symbolicznych Urodzin Zamku Cieszyn, 2 marca 2019. Dyplomy zostaną też pokazane w czerwcu podczas European Design Festival w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na przełomie wrzesśnia i października na Vienna Design Week. Wernisażowi w Cieszynie będzie towarzyszyło uroczyste wręczenie wyróżnień specjalnych – płatnych staży w fimie Comarch SA.

Przegląd i wystawa są współfinasowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dodatkowo wystawę sponsoruje firma Comarch SA, która jest również fundatorem 4 specjalnych wyróżnień.   
Lureaci Graduation Projects 2018, których dyplomy będą preznetowane na wystawie:

/kategoria 2D/

Michael Beneš
/ Czechy
Dyplom: Browar NOZIB
Promotor: MA Petr Krejzek
Uczelnia: Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych w Pradze

Ludmiła Biniek-Niezgoda / Polska
Dyplom: Projekt krojów pism w oparciu o wzory historyczne: połowy XV wieku, Wenecjanek, krojów XVIII-wiecznych i wczesnych krojów gazetowych
Promotor: prof. Maciej Buszewicz, Michał Jarociński
Uczelnia: Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zofia Dziurawiec / Polska
Dyplom: Projekt podręcznika do prawa autorskiego
Promotor: dr hab. Władysław Targosz
Uczelnia: Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Paulina Hanzel Polska / Poland
Dyplom: Aplikacja informacyjno-edukacyjna dotycząca zaburzeń Integracji Sensorycznej
Promotor: dr hab prof ASP Jacek Mrowczyk
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Grafiki

Soňa Juríková / Czechy
Dyplom: The Spelling book/Książka do pisania
Promotor doc. František Steker
Uczelnia: Wydział Sztuki i Designu Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie

Martin Kadlec / Czechy
Dyplom: Nowy styl wizualny i logo miasta Most
Promotor: Doc. MgA. Kristýna Fišerová
Uczelnia: Wydział Sztuki i Designu Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie

Nóra Kaszanyi / Węgry
Dyplom: tacTiles
Promotor: Kierownik Wydziału/ Head of Dep. Balázs Vargha
Uczelnia: Wydział Grafiki, Uniwersytet Sztuki i Designu Moholy-Nagy w Budapeszcie

Olga Kominek / Polska
Dyplom: Tour de France 1903–2007
Promotor: MFA Steve Rigley, Jo Petty
Uczelnia: Wydział Komunikacji Wizualnej,  Szkoła Sztuki w Glasgow

Paulina Kozicka / Polska
Dyplom: LITERARIUM - gra do nauki czytania
Promotor: profesor Sławomir Witkowski
Uczelnia: Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Szymon Marciniak / Polska
Dyplom: Projekt autorskiego fontu Monstera
Promotor: Prof. Krzysztof Kochnowicz
Uczelnia: Wydział Komunikacji i Projektowania Graficznego, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

Martin Ponec / Czechy
Dyplom: The Eye Is Catching: The Intersection Of Graphic Design And Science
Promotor: Prof. Petr Babák
Uczelnia: Wydział Grafiki i Mediów, Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze

Zsófia Pressing / Węgry
Dyplom: PUCOLJ! Zbiorowe gromadzenie odpadów
Promotor: Ma Borsa Aliz
Uczelnia: Wydział Grafiki, Uniwersytet Stołeczny w Budapeszcie

Maria Prochaczek / Polska
Dyplom: Miasto przysłonięte. Projekt kampanii i wystawy dotyczącej uchwały reklamowej w Mikołowie
Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
Uczelnia: Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 


Dominika Valentovičová
/ Słowacja
Dyplom: The Scripts Hunter — Mapping of writing systems in the world using in the 20th century
Promotor: doc. Mgr. art.  Pavol Bálik
Uczelnia: Wydział Komunikacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie

Julianna Zych / Polska
Dyplom: Projekt narzędzi wspomagających terapię zajęciową seniorów. Praca w ogrodzie społecznym
Promotor: dr hab. Justyna Kucharczyk
Uczelnia: Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 


/kategoria 3D/

Máté Attila Barna
/ Węgry
Dyplom: TOOKIES - modułowy system toreb dla dzieci posiadających więcej niż jeden dom
Promotor: Anna Pais
Uczelnia: Wydział Projektowania Produktu, Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie

Tomáš Chludil / Czechy
Dyplom: URBI
Promotor: doc. M.A.  Ivan Dlabač
Uczelnia: Wydział Projektowania Przemysłowego, Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze

Tadeusz Ciechanowski / Polska
Temat pracy: Rotlock
Promotor: Prof.  Jan Kukuła
Uczelnia: Wydział Architektury  Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych  we Wrocławiu

Michaela Doležalová / Czechy
Dyplom: Senseware
Promotor: Prof. Rony Plesl
Uczelnia: Pracownia Szkła, Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze

Bence Farkas / Węgry
Dyplom: Pilaar - cane for active ageing
Promotor: DLA Balázs Püspök
Uczelnia: Instytut Wzornictwa, Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie

Dominika Hapka / Polska
Dyplom: Lokalny surowiec – bursztyn. Projekt biżuterii
Promotor: dr Dagmara Latała
Uczelnia: Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zsuzsanna Hodovan / Węgry
Dyplom: Regenerative design
Promotor: DLA Koós Pál
Uczelnia: Wydział Projektowania Przemysłowego, Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie 

Dominika Jędrzejek / Polska
Dyplom: System bagaży wspomagający osoby niepełnosprawne na wózkach aktywnych
Promotor: dr hab. Marek Liskiewicz
Uczelnia: Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Katarína Jurčišinová / Słowacja
Dyplom: Anna
Promotor: akad. soch. Ferdinand Chrenka
Uczelnia: Wydział Projektowania Przemysłowego, Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie

Andrej Kmeť / Czechy
Dyplom: STAIR - solidne dębowe krzesło
Promotor: doc.MgA. ArtD. Martin Surman
Uczelnia: Pracownia Szkła, Akademia Sztuki, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie

Paulina Kwiatkowska / Polska
Dyplom: Tytan, krzem, powietrze
Promotor: prof. Jerzy Porębski
Uczelnia: Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Mateusz Mioduszewski / Polska
Dyplom: ASHka - ceramika z popiołu
Promotor: prof. Jerzy Wuttke
Uczelnia: Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Magdalena Sabatowska / Polska
Dyplom: Social Oven
Promotor: lecturer Jackie Piper
Uczelnia: Wydział Projektowania Produktu

Sylwia Sapała / Polska
Dyplom: Stworki - projekt zabawki wspomagającej kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Bożyk
Uczelnia: Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Bruno Szenk / Polska
Dyplom: Tangu - wielofunkcyjne narzędzie terapeuty pracującego z dzieckiem autystycznym
Promotor: dr Krzysztof Kubasek
Uczelnia: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 


Graduation Projects 2018
2-31.02.2019
Zamek Cieszyn