Graduation Projects 2017
Zapraszamy do udziału w 16. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.


Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2017 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegóły, w tym regulamin przeglądu, znajdują się na stronie graduationprojects.eu.  

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Przeglądy dyplomów projektowych są publikowane od 2001 roku – od pierwszego numeru 2+3D. Początkowo był to jedynie przegląd redakcyjny. W roku 2006 dołączył Zamek Cieszyn, który uzupełnił wydarzenie o wystawy organizowane najpierw w Cieszynie, później w innych miastach, również za granicą m.in. w Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, Berlinie, Tallinnie i Kownie. W roku 2010 dołączyli do nas partnerzy z Czech, Słowacji i Węgier i w ten sposób przegląd nabrał charakteru międzynarodowego.

W 2017 roku do grona organizatorów dołączyły międzynarodowe centra designu: Hungarian Design Council, CZECHDESIGN i Slovak Design Center.

Wystawa: Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie podczas 13. Urodzin Zamku Cieszyn oraz na wystawie zagranicznej.  

Informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy: www.graduationprojects.eu 


Graduation Projects 2017
zgłoszenia do: 31.10.2017
poprze stronę:
www.graduationprojects.eu