Europejski Kongres
Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie to temat wiodący II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ktory odbędzie się w Katowicach w dniach 24 - 27 września 2012 roku. 

Wydarzenie to będzie miejscem wielu interesujących dyskusji skupiających praktyków zarządzania, przedsiębiorców, organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości, a także przedstawicieli świata nauki, samorządów terytorialnych oraz administracji publicznej. W ramach Kongresu odbędzie się około 50 paneli dyskusyjnych w których weźmie udział ok. 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na 3500.

Celem strategicznym Kongresu jest dalsze pogłębianie współpracy samorządów terytorialnych i administracji rządowej na rzecz tworzenia warunków prawnych, podatkowych, finansowych oraz rozwoju mikro, małych i średnich firm, a także tworzenia mechanizmów współdziałania nauki z tą grupą przedsiębiorców.

Celem doraźnym tegorocznego Kongresu jest zbudowanie praktycznego modelu zarządzania we wszystkich aspektach mikro, małą i średnią firmą oraz współpraca międzynarodowa w celu zwiększenia konkurencyjności tego sektora i jego dostępu do rozwiązań innowacyjnych oraz najnowszych technologii.

Patronat Honorowy nad II Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw objęli: Prezydent RP - Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej - José Manuel Barroso, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - Martin Schulz

Inauguracja Kongresu – 24 września 2012 rok Akademia Muzyczna w Katowicach.
Sesje tematyczne - 25-27 września 2012 rok – Centrum Kongresowe na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. W przypadku akceptacji zaproszenia prosimy o zarejestrowanie się na oficjalnej stronie Kongresu: www.kongresmsp.eu, na której znajdują się wszelkie szczegółowe informacje.